Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή να υπαναχωρήσετε από την αγορά των προϊόντων μας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας ή την παραλαβή της παραγγελίας σας ή από την ημέρα που παραλάβατε το τελευταίο προϊόν μας (σε περίπτωση παραγγελίας πολλών προϊόντων που παραγγέλθηκαν από σας με μια παραγγελία και σας τα παραδώσαμε χωριστά).

Διαδικασία Ακύρωσης Παραγγελίας/Υπαναχώρησης

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας πριν την παραλαβή της, αποστείλατε γραπτό μήνυμα στο eshop@dromeas.gr και επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για την επιβεβαίωση.

Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία:

  Ονοματεπώνυμο

  Πατρώνυμο

  Προϊόν/Προϊόντα Παραγγελίας

  Αριθμό παραγγελίας

  Αριθμό τεμαχίων που παραγγείλατε (π.χ 1 γραφείο TETRA και 1 κάθισμα SMART )

  Στοιχεία Επικοινωνίας σας (Τηλέφωνο, Email)

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε πριν από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας να γνωστοποιήσετε εγγράφως τη βούλησή σας συμπληρώνοντας το έντυπο υπαναχώρησης το οποίο είναι αναρτημένο στο τέλος αυτής της σελίδας.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης παραγγελίας και εφ' όσον έχετε καταθέσει αποδεδειγμένα χρηματικό ποσό για την παραγγελία δικαιούστε να λάβετε από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ το χρηματικό ποσό, που τυχόν έχετε καταβάλλει. Η πίστωση του ποσού θα γίνει μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας ή της υπαναχώρησης είτε από την ημερομηνία που το ποσό αυτό θα έχει περιέλθει στην ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, (λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη ημερομηνία εκ των δύο).

Διευκρινίζουμε ότι τις όποιες κρατήσεις επιβάλλει η τράπεζα ή η πιστωτική κάρτα σας ,ή το Paypal επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.

Σύμφωνα με το νόμο το αργότερο μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που μας ανακοινώσατε με το έντυπο υπαναχώρησης την απόφαση σας, οφείλετε να μας επιστρέψετε με δικά σας έξοδα τα προϊόντα μας, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από σας, πλήρη και χωρίς φθορές, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (ΔΑ, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής).

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υπαναχώρησης και εφ’ όσον έχετε καταθέσει αποδεδειγμένα το χρηματικό ποσό για την παραγγελία δικαιούστε να λάβετε από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ το χρηματικό ποσό, αφαιρουμένων των κρατήσεων που επιβάλλει η τράπεζα, η Paypal ή η πιστωτική κάρτα σας, οι οποίες επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από τη ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. Η πίστωση του ποσού θα γίνει μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από τότε που θα παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιστραφεί σε άρτια κατάσταση όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επιστροφή λόγω ελαττωματικού προϊόντος

Επιστροφή λόγω ελαττώματος ή φθοράς στο προϊόν/-ντα που συνέβη πιθανόν στη μεταφορά και διαπιστώθηκε κατά την παραλαβή-συναρμολόγηση από το συνεργείο μας (αφορά αποστολή παραλαβή για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες) στο χώρο σας ή κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων στο χώρο σας από τη μεταφορική εταιρία ή την εταιρία ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε τη μεταφορά.

Στις παραπάνω περιπτώσεις προκειμένου να διαφυλάξετε τα συμφέροντα σας οφείλετε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες κατά περίπτωση:

Αν έχετε επιλέξει την παραλαβή-συναρμολόγηση από το συνεργείο μας τότε αν διαπιστώσετε φθορά στα εμπορεύματα αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας οφείλετε να σημειώσετε στο report παράδοσης του συνεργείου « διαπίστωσα ότι τα εμπορεύματα που μου παραδίδετε φέρουν σημάδια φθοράς στα σημεία………….».

Αν έχετε επιλέξει την παραλαβή από την εταιρία που έχουμε αναθέσει τη μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας, τότε κατά την παραλαβή του δέματος ή των δεμάτων ελέγχετε τη συσκευασία και αν φέρει σημάδια φθοράς τότε πρέπει να σημειώσετε στο παραστατικό μεταφοράς που θα σας ζητήσουν να υπογράψετε ότι «παραλαμβάνω με επιφύλαξη για την αρτιότητα της παραγγελίας μου διότι η συσκευασία φέρει σημάδια φθοράς».

Για μεγαλύτερη κατοχύρωση σας, εφ’όσον παρατηρήσετε σημάδια φθοράς στη συσκευασία, συστήνεται να ανοίξετε τη συσκευασία παρουσία του υπαλλήλου της εταιρίας ταχυμεταφοράς ή της μεταφορικής και να διαπιστώσετε την αρτιότητα ή όχι της παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση που διαπιστώσετε με το άνοιγμα της συσκευασίας ότι υπάρχουν σημάδια φθοράς (θραύσεις, γδαρσίματα κ.λ.π.) ή λείπουν μέρη της παραγγελίας σας, τότε πρέπει να σημειώσετε στο παραστατικό παραλαβής ότι « κατά την παράδοση της παραγγελίας μου , διαπίστωσα την ύπαρξη σημαδιών φθοράς στη συσκευασία (αν διαπιστώσατε) ή /και την ύπαρξη φθορών στα εμπορεύματα της παραγγελίας μου».

Σε οποιαδήποτε από τις αναφερθείσες περιπτώσεις, αμέσως μετά τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 23210 99220 ή με χρέωση αστικής μονάδας για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο στο 801 11 96000 ή να αποστείλετε γραπτό μήνυμα στο eshop@dromeas.gr ή και με τους δύο τρόπους για να μας ενημερώσετε.

Εμείς θα ερευνήσουμε το συμβάν και θα μεριμνήσουμε για την αντικατάσταση.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν προχωρήσετε στις παραπάνω ενέργειες και μας ενημερώσετε μετά από 24 ώρες από την παραλαβή δεν θα είναι δυνατή η αντικατάσταση των προϊόντων που παραλάβατε.
close-fill
Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας