Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας , χωρίς επιβάρυνση για εσάς.

 

Διαδικασία Ακύρωσης Παραγγελίας

 

- Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, αποστείλατε γραπτό μήνυμα στο eshop@dromeas.gr και επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για την επιβεβαίωση. (Χρέωση αστικής μονάδας για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο στο 801 11 96000 και για κλήσεις από κινητό στο 23210 99220)

 

- Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο

- Πατρώνυμο

- Προϊόν/Προϊόντα Παραγγελίας

- Αριθμό τεμαχίων που παραγγείλατε (π.χ 1 γραφείο THALES και 1 κάθισμα ANESIS)

- Στοιχεία Επικοινωνίας σας (Τηλέφωνο, Email).

 

 

- Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης παραγγελίας και εφ' όσον έχετε καταθέσει αποδεδειγμένα χρηματικό ποσό για την παραγγελία δικαιούστε να λάβετε από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ολόκληρο το χρηματικό ποσό, που τυχόν έχετε καταβάλλει. Η πίστωση του ποσού θα γίνει μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας είτε απο την ημερομηνία που το ποσό αυτό θα έχει περιέλθει στην ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, (λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη ημερομηνία εκ των δύο).

 

- Διευκρινίζουμε ότι οι όποιες κρατήσεις επιβάλλει η τράπεζα ή η πιστωτική κάρτα σας, επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από τη ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.