Στο ΔΡΟΜΕΑ εγγυόμαστε τεκμηριωμένα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Η ικανοποίηση του πελάτη μας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εταιρικής φιλοσοφίας μας.
Στην παγκόσμια αγορά επίπλων γραφείου η έννοια της ποιότητας αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο.

 • Εργονομία
 • Αισθητική
 • Αντοχή στο χρόνο
 • Υγεία και ασφάλεια του χρήστη
 • Προστασία του περιβάλλοντος από τις α΄ ύλες και την παραγωγή των προϊόντων μας ως τη χρήση και την ανακύκλωσή τους

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πιστοποιούνται ως προς τα ανωτέρω από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Παρέχουμε :

 • Εγγύηση 5 ετών για τα προϊόντα (Για το έμβολο του καθίσματος καθώς και για τις επενδύσεις δερματίνης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας κ χρήσης 24 μηνών)
 • Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 7 έτη
 • Εργονομικό σχεδιασμό και οργάνωση εργασιακών χώρων

Τα πιστοποιητικά ποιότητας, οι εγγυήσεις και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας συνθέτουν την «ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑ»

 

Έλεγχος Εγγύησης Ποιότητας ΔΡΟΜΕΑ

Η υπηρεσία μας ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑ είναι σημαντική επέκταση της εγγύησης προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.
Συνίσταται από τον επιτόπιο έλεγχο της καλής κατάστασης των επίπλων και της εργονομικής λειτουργίας των εργασιακών χώρων.

Σκοπός του ελέγχου είναι η αξιοποίηση της επένδυσης των πελατών μας ως προς τους εργασιακούς χώρους αλλά και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας ώστε η ευζωία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας να συμβάλλει στην άνοδο της παραγωγικότητας και στο θετικό κλίμα συνεργασίας.

Το πρόγραμμα της υπηρεσίας μας αποτελείται από:

 • Επιτόπιο έλεγχο επίπλων και εργασιακών χώρων και ρυθμίσεις μηχανισμών αν απαιτείται.
 • Σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων ελέγχου, επισημάνσεων και προτάσεων προς τη Διοίκηση της εταιρίας – πελάτη.
 • Προσωπική ενημέρωση μέλους της Διοίκησης της εταιρίας – πελάτη αν ζητηθεί.

Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση σε όλους τους μεγάλους πελάτες μας.