Δίσκοι Εγγράφων}

Δίσκοι Εγγράφων

Οι μεταλλικοί δίσκοι εγγράφων διάστασης Α4 τοποθετούνται στην επιφάνεια γραφείου με στόχο την καλύτερη οργάνωση της καθημερινής εργασίας.

21,08 € 18,97 €