Βιβλιοθήκες Μελαμίνης Ημίκλειστες

Βιβλιοθήκες από μελαμίνη με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα.

Επιλογές για Βιβλιοθήκες Μελαμίνης Ημίκλειστες

Διαστάσεις Βιβλιοθήκης Βάθους 400mm ( και επιλογές Μήκος Χ Ύψος)
Τύπος Χερουλιού
Πλαστικό
Μεταλλικό Βαμμένο
Μεταλλικό Γυαλισμένο
Τύπος Χερουλιού
Πλαστικό
Μεταλλικό Βαμμένο
Μεταλλικό Γυαλισμένο
Χρώμα Πλαστικού Χερουλιού
Λευκό
ΑνΘρακί
Χρώμα Πλαστικού Χερουλιού
Λευκό
ΑνΘρακί
Χρώμα Μεταλλικού Χερουλιού
RAL 7021
Υπόλευκο
RAL 7035
RAL 9006
Χρώμα Μεταλλικού Χερουλιού
RAL 7021
Υπόλευκο
RAL 7035
RAL 9006
Υαλόθυρες
Υαλόθυρες
Υαλόθυρες
Υαλόθυρες
Υαλόθυρες
Υαλόθυρες
Τύπος Υαλόθυρας
Τύπος Υαλόθυρας
Τύπος Υαλόθυρας
Τύπος Υαλόθυρας
Τύπος Υαλόθυρας
Τύπος Υαλόθυρας
Χρώμα Βαμμένου Πλαισίου
RAL 7021
RAL 9006
Υπόλευκο
Χρώμα Βαμμένου Πλαισίου
RAL 7021
RAL 9006
Υπόλευκο
Χρώμα Βαμμένου Πλαισίου
RAL 7021
RAL 9006
Υπόλευκο
Χρώμα Βαμμένου Πλαισίου
RAL 7021
RAL 9006
Υπόλευκο
Χρώμα Βαμμένου Πλαισίου
RAL 7021
RAL 9006
Υπόλευκο
Χρώμα Βαμμένου Πλαισίου
RAL 7021
RAL 9006
Υπόλευκο
Χ